Η σελίδα μας βρίσκεται υπό Κατασκευή.


MACHT - SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
Α.Φ.Μ. 800586094 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ε.ΜΗ. 130870436000
Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης ατμογενήτριων
Συστάθηκε το 2014 Εδρα : 10ο Χιλ. Κοζάνης - Πτολ/δας
Εταιρικό Κεφάλαιο: 10.000 € Είδος Εισφοράς: Μετρητά
Διαχειριστής: Τζούνα Βασιλική Τηλ. +30 2122132030
www.3macht.de email: tzouna@3macht.deΙσολογισμός 2014